ציין משפטי

שם החברה 

MAGICPAD 

מספר רישום

338040942

הצגת האתר 

smoothglide-il.store

זהות המשתתפים השונים ביישומה ומעקב 

:בעלים 

DAN 

:מנהל פרסום  

DAN 

contact@smoothglide-il.com

.האחראי על הפרסום הוא אדם טבעי או ישות משפטית

DAN החברה רשומה במרשם המסחר והחברות

 

:דואר אלקטרוני

contact@smoothglide-il.com

: אחראי על הפרסום

DAN 

 : מארח האתר

smoothglide-il.store :אתר

:מתארח על ידי

Shopify INC.
124 York St. Ottawa
ON K1N 5T5
CANADA
1-888-746-7438

Hi there

Welcome Guest
We typically reply within minutes
James
Hello! James here from Support team,this is sample text. Original text will display as per app dashboard settings