טבלת מידות (אורך הרגל)
 

ציין משפטי

הצגת האתר-1 

smoothglide-il.store

זהות המשתתפים השונים ביישומה ומעקב 

:בעלים 

 דן לוג'יה

:מנהל פרסום   

 דן לוג'יה

.האחראי על הפרסום הוא אדם טבעי או ישות משפטית 

עסק מורשה - 338040942

מספר טלפון - 0557119303

כתובת - ישוב תקוע 9090800 

:דואר אלקטרוני

contact@smoothglide-il.store

: אחראי על הפרסום

 דן לוג'יה

: מארח האתר

smoothglide-il.store :אתר

:מתארח על ידי

Shopify INC.
124 York St. Ottawa
ON K1N 5T5
CANADA
1-888-746-7438