טבלת מידות (אורך הרגל)
 

טבלת מידות

 
טבלת מידות (אורך הרגל)